Вирус гепатита B (HBsAg)

№01FK12

Фирма: Standard Diagnostics (Корея)

Уп.: 4x25 тестов