Вирус гепатита B (HBsAg)

№01FK10

Фирма: Standard Diagnostics (Корея)

Уп.: 30 тестов