Цитомегаловирус, IgM, IIFT

№FI2570-1003M

Фирма: Euroimmun AG (Германия)

Уп.: 10x03