Система AQUISEL модель Р4 /Na3-цитрат/, для СОЭ, в компл. с капилляром, на 0.32 мл

№1740100/400

Фирма: Aquisel S.L. (Испания)

Уп.: 400 шт.