Система AQUISEL модель Р3 /Na3-цитрат/, для СОЭ, в компл. с капилляром, на 1 мл

№1760200/600

Фирма: Aquisel S.L. (Испания)

Уп.: 600 шт.