RIDASCREEN Парвовирус В 19, IgG/IgM, иммуноблот

№L6003

Фирма: R-Biopharm AG (Германия)

Уп.: 20х01