Пакет с растворами Na/K/Li

№2122

Фирма: Medica Corp. (США)

Уп.: 800 мл