Фракции липопротеинов (HYDRAGEL 7 LIPO + Lp(a))

№4104

Фирма: SEBIA (Франция)

Уп.: 1 набор