Фракции липопротеинов (HYDRAGEL 30 LIPO + Lp(a))

№4144

Фирма: SEBIA (Франция)

Уп.: 1 набор