Фракции липопротеинов (HYDRAGEL 15 LIPO + Lp(a))

№4124

Фирма: SEBIA (Франция)

Уп.: 1 набор