Белок в моче, Pyrogallol

№17275

Фирма: Sentinel (Италия)

Уп.: 2x100 мл