ИФА. Антифосфолипидный синдром (АФС)

Кат.№НаименованиеФирмаУп.
EA1632-9601AАнтитела к бетта2-гликопротеину 1, IgA, количеств. опред. Euroimmun AG (Германия)96х01
EA1632-9601PАнтитела к бетта2-гликопротеину 1, IgA/IgG/IgM, количеств. опред. Euroimmun AG (Германия)96х01
EA1632-9601GАнтитела к бетта2-гликопротеину 1, IgG, количеств. опред. Euroimmun AG (Германия)96х01
EA1632-9601MАнтитела к бетта2-гликопротеину 1, IgM, количеств. опред. Euroimmun AG (Германия)96х01
EA1621-9601AАнтитела к кардиолипину, IgA, количеств. опред. Euroimmun AG (Германия)96х01
EA1621-9601PАнтитела к кардиолипину, IgA/IgG/IgM, количеств. опред. Euroimmun AG (Германия)96х01
EA1621-9601GАнтитела к кардиолипину, IgG, количеств. опред. Euroimmun AG (Германия)96х01
EA1621-9601MАнтитела к кардиолипину, IgM, количеств. опред. Euroimmun AG (Германия)96х01
EA162a-9601AАнтитела к фосфатидилсерину, IgA, количеств. опред. Euroimmun AG (Германия)96х01
EA162a-9601PАнтитела к фосфатидилсерину, IgA/IgG/IgM, количеств. опред. Euroimmun AG (Германия)96х01
EA162a-9601GАнтитела к фосфатидилсерину, IgG, количеств. опред. Euroimmun AG (Германия)96х01
EA162a-9601MАнтитела к фосфатидилсерину, IgM, количеств. опред. Euroimmun AG (Германия)96х01