Антитела к тирозинфосфатазе (IA-2), IgG, количеств. опред.

№EA1023-9601G

Фирма: Euroimmun AG (Германия)

Уп.: 96х01